Trang chủ / Ảnh nổi bật

Trước gương than

Ảnh: Phạm Mạnh Hùng

(Mạo Khê, Quảng Ninh)