Trang chủ / Xúc tiến đầu tư

Nghiên cứu 20 quy hoạch phân khu thuộc 4 đô thị vệ tinh

(DNX). Báo cáo về việc lập quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, trong tổng số 20 quy hoạch phân khu thuộc 4 đô thị vệ tinh đang được nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên.

Theo Hà Nội mới

Link: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1011744/nghien-cuu-20-quy-hoach-phan-khu-thuoc-4-do-thi-ve-tinh