Trang chủ / Xúc tiến đầu tư

Quy chế hoạt động Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

(DNX). Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương vừa ký Quyết định 89/QĐ-TCTĐB ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Theo Hà Nội mới

Link: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1011658/quy-che-hoat-dong-to-cong-tac-dac-biet-cua-thu-tuong-chinh-phu-thao-go-kho-khan-cac-du-an-dau-tu