Trang chủ / Công nghệ số

Nhà mạng tăng cường kết nối, đáp ứng nhu cầu học, làm việc online

(DNX). Lượng khách hàng đăng ký mới, nâng cấp các gói cước internet cố định băng rộng từ đầu năm học có tăng nhẹ. Các gia đình phổ biến lựa chọn các gói cước có dung lượng khoảng 80MB (tương đương chi phí từ 180.000-200.000 đồng/tháng).

Theo Hà Nội mới

Link: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1011455/nha-mang-tang-cuong-ket-noi-dap-ung-nhu-cau-hoc-lam-viec-online