Trang chủ / Xúc tiến đầu tư

Tập trung lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai

(DNX). UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2929/UBND-ĐT ngày 7-9-2021 về việc thực hiện Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Theo Hà Nội mới

Link: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Bat-dong-san/1011423/tap-trung-lap-phuong-an-phan-bo-va-khoanh-vung-dat-dai