Trang chủ / Đối tác

Việt Nam thu hút gần 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm

(DNX) - Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầ tư vào 18 lĩnh vực chỉ trong 5 tháng đầu năm. Tính đến 20/5 tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt gàn 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với năm 2020.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm 2021 đến 20-5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Có 613 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 49,4% so với cùng kỳ năm 2020), tổng vốn đăng ký đạt gần 8,83 tỷ USD (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020); 342 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2020), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,86 tỷ USD (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2020)...  Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước có 33.615 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 396,86 tỷ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tập trung vào 18 ngành chính tại Việt Nam như:

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,14 tỷ USD, chiếm 43,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,43 tỷ USD, chiếm 38,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt 1,05 tỷ USD và gần 522 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, các đối tác đầu tư cho biết có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó 5,26 tỷ USD từ Singapore - chiếm 37,6% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam; 2,59 tỷ USD đến từ Nhật Bản chiếm 18,5% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam; 1,83 tỷ USD đến từ Hàn Quốc chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư.

Các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào 56/63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,35 tỷ USD, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 1,34 tỷ USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư. Cần Thơ đứng thứ ba với 1,32 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 98 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 74,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 97,4 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, chiếm 74,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt trên 85,4 tỷ USD, tăng 39,7% so cùng kỳ và chiếm 65,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mộc Trà (T/H)