Trang chủ / Tin tức

BHXH TP Hà Nội: Ứng dụng CNTT giúp giải quyết kịp thời, chính xác chế độ, chính sách

Nhờ chú trọng ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu nghiệp vụ, trong năm 2020, BHXH TP Hà Nội đã đảm bảo giải quyết kịp thời, chính xác, an toàn các chế độ, chính sách trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. BHXH TP đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu do HĐND TP, BHXH Việt Nam giao.

Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Khóa XVI đã tặng bằng khen cho BHXH TP Hà Nội và cá nhân đồng chí Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU (ảnh: internet).

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, BHXH Hà Nội vẫn đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do HĐND TP, BHXH Việt Nam giao. Theo đó, BHXH Thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, đạt 100,34% kế hoạch.

Bên cạnh đó, BHXH TP đã hoàn thành 3/16 chỉ tiêu về BHXH, BHYT do HĐND, UBND TP giao. Cụ thể, tính đến 31/12/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số, hoàn thành kế hoạch được giao; tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 96% trên số lao động thuộc diện phải tham gia, vượt 1% kế hoạch; tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 37,6%, vượt 7,6% kế hoạch.

Ngoài ra, trong đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, BHXH TP đã đảm bảo chi lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng cho 575.576 người hưởng kịp thời, chính xác, an toàn.

BHXH TP Hà Nội: Ứng dụng CNTT giúp giải quyết kịp thời, chính xác chế độ, chính sách (ảnh: internet).

Để có được những thành tích nói trên, là nhờ vào sự ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đã được BHXH TP triển khai trong nhiều năm trở lại đây. BHXH TP Hà Nội là đơn vị tiên phong ứng dụng các phần mềm một cửa điện tử, quản lý thu, giải quyết chế độ chính sách và kế toán. Nhờ đó, các đơn vị sử dụng lao động, trường học không phải đến cơ quan BHXH nộp hồ sơ về BHXH, BHYT, mà chỉ cần gửi qua hệ thống điện tử, kết quả được trả qua hệ thống bưu chính. Phần mềm giải quyết chế độ chính sách, giúp kiểm soát việc giải quyết chế độ hưu trí, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, BHXH TP đã đưa ứng dụng Hệ thống thông tin giám định điện tử vào hoạt động. Việc ứng dụng hệ thống là bước ngoặt đối với ngành BHXH trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT, góp phần minh bạch trong quyết toán chi phí KCB, cũng là cơ sở để đối chiếu khi giải quyết chế độ ốm đau thai sản.

BHXH Hà Nội: Giao dịch, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận "một cửa" BHXH TP. Hà Nội (ảnh:internet).

Hiện nay, tại BHXH TP và BHXH 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc đều có hệ thống một cửa điện tử để tiếp nhận các TTHC. 100% các TTHC có liên quan BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều được tiếp nhận qua hệ thống này, giảm được tỷ lệ hồ sơ chậm muộn, theo dõi được tiến độ giải quyết của từng hồ sơ và xác định trách nhiệm của từng cán bộ ở các khâu. Tính đến cuối năm 2020, đã có 99,8% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Những đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ Bưu chính (chi phí do cơ quan BHXH chi trả), chủ yếu là các đơn vị sử dụng lao động có số lượng lao động dưới 10 người. Cùng với đó, số hồ sơ giao dịch điện tử tăng, giảm số hồ sơ giao dịch trực tiếp. Trong năm 2020, BHXH TP đã tiếp nhận và giải quyết là 12.341.260 hồ sơ, tăng 86% so với năm 2019. Trong đó, số hồ sơ giao dịch điện tử tăng 2% so với năm 2019; số hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính tăng 1,6% so với năm 2019; số hồ sơ giao dịch trực tiếp giảm 3,5% so với năm 2019.

BHXH TP Hà Nội đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.. (ảnh: internet).

Năm 2020, BHXH TP đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, trong đó 100% các ngân hàng thương mại có tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH đã kết nối thực hiện dịch vụ công mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Với mục tiêu xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô năm 2021, BHXH TP tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, phấn đấu 100% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện dịch vụ công điện tử; tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, BHXH TP sẽ tập trung triển khai thực hiện và tuyên truyền những tiện ích giao dịch cá nhân với cơ quan BHXH, cách sử dụng của ứng dụng VssID-BHXH số, phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID đến người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn./.

BOX: Nhờ áp dụng CNTT một cách đồng bộ, BHXH TP đã tạo đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thủ đô.  Những nỗ lực của BHXH TP đã được các cơ quan cấp trên ghi nhận. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH TP (15/6/1195-15/6/2020), BHXH TP vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc. Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Khóa XVI đã tặng bằng khen cho BHXH TP Hà Nội và cá nhân đồng chí Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” .

PV. Trang Nhung / Đồng Hành Việt Online